Næringsministeren støtter EM i vektløfting med 300.000 kr

Søndag starter EM i vektløfting 2016 i Førde og Sunnfjord.

Arrangementet er et av de største og mest omfattende i Norge i 2016. 411 deltakere fra en rekke ulike nasjoner vil besøke Førde i forbindelse med arrangementet, og man regner med 6-7000 gjestedøgn i Sunnfjord. 

- EM i vektløfting vil også gi norsk reiseliv et løft. Særlig i Førde og Sunnfjord som får mange ekstra gjestedøgn og økt pågang. I tillegg får deltakerne oppleve flott norsk natur, og vi vil også få muligheten til å vise frem Norge gjennom en rekke TV-sendinger i Europa og resten av verden, sier næringsminister Monica Mæland.

Mesterskapet holdes mellom 10. april og 16. april, og skal sendes på Eurosport mellom 4-6 timer hver dag. Forventet daglige seertall i disse sendingene er 33 millioner. Mesterskapet blir også sendt på Eurosport i land som Australia og Indonesia. I tillegg sender Tyrkia, Polen og Armenia konkurransen direkte på nasjonal TV. I hver av sendingene vil det være en introduksjon av Norge med tittelen "The Fjords of Norway".

- Dette er en unik mulighet til å fremme norsk natur og reiseliv til en større seergruppe ute i verden. Jeg ser frem til å følge et flott arrangement, og vi ønsker de norske deltakerne lykke til, sier Mæland. 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»