Næringsministeren til Arendal

Næringsminister Monica Mæland besøker Arendal torsdag 9. februar.

Lokalmat og industri står på programmet når næringsministeren kjem til Arendal torsdag.

Torungen

Mæland møter dagleg leiar Bjørn Simon Rød i Torungen og adm. direktør Kjetil Graver i Godtlevert. Torungen leverer varer til matkasseprodusenten Godtlevert. Næringsministeren vil få omvising og vil få høyre om korleis Godtlevert jobbar med lokale produsentar. Mæland får og møte ein bonde som leverer snåle grønsaker – mat som normalt ville gått i søpla.

Når: Klokka 10:00.

Adresse: Holmen 6, 4842 Arendal.

MacGregor

Mæland opnar MacGregor sitt nye kontor på Barbu. Ho møter president Michel van Roozendal, og får omvising på det nye bygget.

Når: 11:30

Adresse: Kystveien 18, Barbubukt.

Eyde-klynga

Mæland får ei orientering om Eyde-klynga og Arendal kommune sitt arbeid med å legge til rette for ny, grøn kraftintensiv industri på Eydehavn.

Når: 13:30.

Adresse: Kystveien 2, Arendal.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker