Næringsministeren til Finland

Næringsminister Monica Mæland besøker Finland 6. til 8. september.

Næringsministeren ledsager DDMM Kongen og Dronningen på statsbesøk til Finland. Med seg har de en næringslivsdelegasjon som organiseres av Innovasjon Norge. Utenriksminister Børge Brende, helseminister Bent Høie og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar også under statsbesøket.

- Finland er et viktig naboland og voksende marked for norske bedrifter. Potensialet for mer handel og investeringer er stort. Med statsbesøket ønsker vi å styrke næringslivsbåndene mellom Norge og Finland, særlig innen helseteknologi,  læringsteknologi, forsvarsindustri og varehandel, sier næringsminister Monica Mæland.

I Helsingfors vil det være flere seminarer om læringsteknologi (edtech), spillteknologi, forsvarsindustri og investeringer. Det vil også være en næringslivskonferanse, i tillegg til et eget program innen helseteknologi (medtech).

I Uleåborg er hovedtemaet teknologi og næringslivssamarbeid i nord. Det blir seminarer om e-helse og teknologiutvikling. Besøk til Nokia campus og deres testlab står også på programmet.

Næringsministeren vil i tillegg ha politiske samtaler med nærings- og innovasjonsminister Olli Rehn i Uleåborg, og med samferdselsminister Anne Berner i Helsingfors.

Fakta om Finland

  • Finland er et voksende marked for Norge.
  • Det er rundt 200 norskeide bedrifter i Finland i dag. De største norske selskapene som er aktive i Finland: Reitangruppen, Orkla Foods, Varner-gruppen, XXL, Expert, Yara, Kongsberg, Atea, K.A. Rasmussen og Choice Hotels (åpner to hoteller i oktober 2016). 
  • Finland var i 2015 Norges 12. største handelspartner på import og den 13. største på eksport av varer. Den totale samhandelen i 2015 var på 22,95 milliarder kroner.  
  • Norsk vareeksport til Finland utgjorde rundt 9,15 milliarder kroner.
  • Norsk import fra Finland utgjorde ca. 13,8 milliarder kroner.
  • De viktigste eksportproduktene er drivstoff, kjemiske produkter og fisk. Norsk import fra Finland består hovedsakelig av papir, jern og stål, kjemiske produkter og industrimaskiner.

Pressekontakter:

For næringsministeren: Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, mobil 902 51 303, media@nfd.dep.no

For Innovasjon Norge/spørsmål om næringslivsdelegasjonen: Kommunikasjonsrådgiver Siv Eide, mobil 932 45 247,siv.isabel.eide@innovasjonnorge.no

Praktisk informasjon finner du her:https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/info_helsingfors2/id2509007/

Akkreditering sendes til: linken.nymann. berryman@mfa.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker