Næringsministeren til NHO Finnmarks årskonferanse

Hovedtema for konferansen er ”Læringslivet”, og skal sette søkelys på ungdom, kompetanse og fremtiden. 

Blant spørsmålene som tas opp er hvordan man kan redusere frafallet i utdanning i Finnmark, og bidra til god tilgang på kompetent arbeidskraft i lokalnæringen.

Regjeringen ønsker å heve statusen til yrkesfagene, opprette flere læringsplasser og sørge for flere tilpassede utdanningsløp.

Næringsminister Monica Mæland vil holde innlegget ”Kunnskap for konkurransekraft”, der hun blant annet trekker frem suksessen med LOSA-initiativet på Nordkapp videregående skole.

Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil: 975 26 759, e-post: csh@nhd.dep.no (med til Alta), eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post: media@nhd.dep.no.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker