Næringsministeren til Stavanger fredag 27. november

Rogaland er en region som har opplevd tøffe tak den siste tiden – særlig på grunn av nedgang i oljeprisen. Fredag besøker Monica Mæland Stavanger for andre gang denne måneden. 

Hun deltar først på ordførernettverket for kommuner som er særlig berørt av nedgangen i oljebransjen. Ordfører Christine Sagen Helgø har invitert til møte med 30 ordførere som har sterk tilknytning til olje- og gassvirksomhet. Her skal Mæland holde et innlegg om næringspolitikk for omstilling.  

Etter lunsj skal Mæland på bedriftsbesøk i regi av Norsk olje og gass. Første post på programmet er Halliburton i Tananger, og deretter går turen til Teekay Offshore i Stavanger.

Program:

Klokken 10.00: Møte i ordførernettverket – Holmeegenes, Eiganesveien 64, Stavanger

Klokken 12.30: Bedriftsbesøk med Norsk Olje og gass. Møte hos Halliburton i Tananger klokken 12.30. Bedriftsbesøk Teekay Offshore klokken 14.30. 

Pressekontakter:

  • Helga Strand Vestbø, Ordførernettverket, tlf. 990 95 111 (for Christine Sagen Helgø)
  • Eli Ane Nedreskår, infosjef Norsk olje og gass, mobil: 99 45 01 01 (for Karl Eirik Schjøtt-Pedersen)
  • Christine Spersrud Haug, kommunikasjonsrådgiver Nærings- og fiskeridepartementet, mail: csh@nfd.dep.no, tlf. 975 26 759 (for Monica Mæland)

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker