Næringsministeren til Telemark

Næringsminister Monica Mæland besøker Vest-Telemark torsdag 4. februar.

Næringsministeren skal åpne en yrkesmesse og delta på Vest-Telemark-konferansen. Tema for konferansen er vekstkraft og omstillingsevne i Vest-Telemark. Mæland skal holde innlegg om næringspolitikk for en ny tid.

Yrkesmesse

Når: Klokken 11:00.

Hvor: Dalen videregående skole.

Konferanse

Når: Klokken 14:30

Hvor: Quality Straand Hotel, Vrådal.

Program for konferansen finner du her: http://vest-telemark.no/Aktoer/Vest-Telemark-Konferansen/Konferanseprogram-2016

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no,

eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker