NHD presiserer om gruver, sjødeponi og miljøhensyn

Nærings- og handelsminister Trond Giske ble i går intervjuet om sjødeponi for gruveavfall av NRK. Det fremgikk ikke av TV-dekningen deres at statsråden understreket viktigheten av at miljøhensyn blir tatt.

Tirsdag 1. november ble Giske intervjuet om sjødeponi for avfall fra gruvevirksomhet på NRK Dagsrevyen og Kvedsnytt. Statsråden ga uttrykk for at dette er en mulighet som vil bli vurdert, men var samtidig tydelig på at dette må skje innenfor milljømessig forsvarlige rammer. Han viste til de strenge miljøreglene som finnes for slike deponi. Statsråden ser videre betydningen av å lytte til fagfolk fra miljøbevegelsene idet slike beslutninger blir tatt.

Giskes forbehold er imidlertid redigert bort i NRKs TV-sendinger, men kommer frem i radiodekningen.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303.

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker