NHD ut i landet – igjen

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) gjentar fjorårets suksess og sender 11. oktober alle ansatte på bedriftsbesøk over hele Norge. Hele 226 bedrifter har invitert departementsansatte i år, og 56 av dem er plukket ut for besøk.

- Vi setter stor pris på at så mange bedrifter har vist sin interesse for å ta imot ansatte fra Nærings- og handelsdepartementet. Fjorårets bedriftsbesøk gav oss gode erfaringer, og jeg er sikker på at vi også i år vil få nyttige tilbakemeldinger fra bedriftene vi besøker, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Alle fylker representert

Prosjekt ”NHD ut i landet” har som mål å gi ansatte i Nærings- og handelsdepartementet anledning til å komme enda tetter innpå virksomhetene.

- Vi ønsker god kontakt med næringslivet og konkrete innspill fra de enkelte bedriftene. Dette handler om å øke vår kunnskap om norsk næringsliv samt å styrke departementets evne til å fremme verdiskaping og etablering av arbeidsplasser, sier Giske.

Omkring 165 av departementets ansatte skal på bedriftsbesøk. Alle fylker er representert, og utvelgelsen av bedriftene har også tatt hensyn til bransje- og størrelsesmessig spredning. Utsendingene skal besøke alt fra Lofotr Vikingmuseum og NTNU i Trondheim til Rosendal Turisthotell og Finmark Kraft.

Fylkesvis oversikt over bedrifter som får besøk fra NHD:

Fylke Bedrifter:
Akershus Cambi AS, Huawei Technologies, Miros AS
Aust-Agder Kitron Hisøy, Arena Fritidsbåt
Buskerud Høve Støtt AS, Furulaft AS, NCE systems engineering Kongsberg
Finnmark Finnmark kraft
Hedmark Eidsiva Energi, Eltron AS
Hordaland Apply Leirvik, Noreq AS Husnes, Oleana Espeland, Lingalaks AS, Norsk vasskraft- og industristadmuseum Tyssedal, Rosendal turisthotell
Møre og Romsdal Brunvoll AS, Ulstein Goup ASA, Triplex AS, Ålesund kunnskapspark, Møbeltre AS, Saferoad
Nordland Røst kommune – bla. flere fiskeoppdrettsanlegg, Lofotr vikingmuseum
Nord-Trøndelag Namskogen familiepark
Oppland Nasjonalt senter for komposittkompetanse Raufoss
Oslo Tschudi shipping, Biomedisinsk innovasjon
Rogaland Invivo, Kverneland bil, Lærdal medical, Figgjo AS, Tess Subsea Valley
Sogn og fjordane Ask Adam
Sør-Trøndelag NTNU, Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, Fokus Bank, 3D radar AS
Telemark Ulefoss NV AS, Destinasjon Gautefall, ØDP solutions, Ineos Norge AS Kebony ASA
Troms Hvalsafari AS, Magne Arvesen & sønner, Polaria, Lauklines Kystferie, Malangen Brygge og Målselv Kystlandsby
Vest-Agder National Oilwell Varco, Kruse Smith entreprenør
Vestfold Breakfast reklamebyrå, Northrop Grumman Park  Air systems AS
Østfold Normeka AS, Projectiondesign
Sum 56

(Forbehold om endringer.)

 

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»