NHD ut i vekstbedrifter

For tredje år på rad gjentar Nærings- og handelsdepartementet (NHD) suksessen og sender 23. oktober alle ansatte ut på bedriftsbesøk over hele Norge. I år gikk oppfordringen om å invitere spesielt til vekstbedrifter. 48 bedrifter er plukket ut for besøk.

”NHD ut i landet” er en del av regjeringens Samarbeid-for-arbeid-prosjekt, og hele 171 av departementets om lag 200 ansatte ser frem til bedriftsbesøkene førstkommende tirsdag. På listen står alt fra teknologibedrifter som Microsoft til gruvebedrifter som Norwegian Crystallites og industribedrifter som Arbor Hattfjelldal.

- Det er tredje gang vi gjennomfører prosjektet. De to første gangene høstet vi spennende erfaringer, og vi ønsker å få det til igjen. Særlig spennende er det at over en tredjedel av invitasjonene kom fra typiske vekstbedrifter som har tatt utfordringen vår. Vi ser frem til å lære av selskaper som gjør det godt i dagens vanskelige marked, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

SSB sin definisjon av en vekstbedrift er et foretak med minst ti ansatte og årlig gjennomsnittlig vekst i omsetning eller sysselsetting på 20 prosent. 8,4 prosent av alle foretak er høyvekstforetak målt i omsetning og 4,4 prosent høyvekstforetak målt i sysselsetting.

Giske til Smartmotor og Verdande Technology

Statsråd Giske tilbringer dagen blant annet hos teknologibedriftene Smartmotor og Verdande Technology i Trondheim.

- Begge disse selskapene er i vekst, og ekstra spennende er det at de utvikler nye typer teknologi innenfor sine felt. I tillegg har begge sitt utspring fra kunnskapsmiljøer ved NTNU, sier Giske.

I 2011 ble det registrert nesten 50 000 nye foretak i Norge, men som få som 1,3 prosent av disse kan regnes som vekstbedrifter.

-  Vi har en løpende og god dialog med norsk næringsliv, men denne kan alltid bli bedre. Ofte jobber departementet mest med bedrifter som har problemer, og det er viktig det, men nå ønsker vi å møte de som virkelig lykkes og høre med dem hva det er som gjør at de får det til, sier statsråden.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, fung. kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»