Norge får fire nye grønne reisemål

Report this content

Geilo, Setesdal, Inderøy og Svalbard har kommet med på den eksklusive listen over landets bærekraftige reisemål.

- Regjeringen jobber for å skape flere grønne arbeidsplasser. Jeg er derfor glad for at vi nå har fått fire nye bærekraftige reisemål. Dette er et norsk kvalitetsmerke, som viser at norske reisemål tar bærekraft på alvor, sier næringsminister Monica Mæland.

I 2013 lanserte Norge som første land i verden en nasjonal merkeordning for bærekraftig reiseliv. Trysil, Vega, Røros og Lærdal var de første fire destinasjonene som fikk merket. Torsdag delte næringsministeren ut merket til fire nye: Geilo, Svalbard, Setesdal og Inderøy.

Alle fire reisemålene imponerer med sitt engasjement; Svalbard med ansvarlig og spennende turistutvikling i sårbar arktisk natur, og Geilo med nærhet til nasjonalparker og opplevelsesrik utvikling langs «Route 50». Setesdal samler seg om sin kulturidentitet og gir god tilrettelegging for moderne gjester med el-bil, mens Inderøy har jobbet med å få små mat- og kulturprodusenter til å gi store opplevelser.

- Forbrukere er i økende grad opptatt av klima, miljø og sosiale forhold. Stadig flere turister etterspør og velger reisemål som viser ansvar. Vi ser også at bærekraft de siste årene har blitt en viktig faktor når turoperatører setter sammen turer. Det er derfor gledelig å se at flere destinasjoner i Norge satser på dette, sier Audun Pettersen, direktør for bærekraftig reiseliv og mat i Innovasjon Norge.

Merket for bærekraftige reisemål er utviklet av Innovasjon Norge, og er basert på internasjonale kriterier. Destinasjonene som mottar merket, har jobbet hardt og målrettet i flere år. Det kreves mye for å komme gjennom nåløyet; de må være tydelige på grønne valg, skape levende og levedyktige lokalsamfunn og utvikle økonomisk levedyktige og sunne reiselivsbedrifter.

Selv om ordningen fortsatt er forholdsvis ny, får Innovasjon Norge gode tilbakemeldinger fra destinasjonene. Røros har blant annet vunnet flere prestisjetunge internasjonale priser for sitt arbeid med bærekraft.

- Slikt blir lagt merke til, og er med på å sette Norge på verdenskartet som bærekraftig reisemål, sier Pettersen i Innovasjon Norge.

Flere destinasjoner jobber nå med å oppnå sertifiseringen Bærekraftig Reisemål, blant annet Lyngenfjorden, Femund/Engerdal og Lindesnesregionen.

Fakta om Bærekraftig reisemål:

  • Kvalitetsmerket «Bærekraftig reisemål» tildeles reisemål som jobber systematisk for å styrke gjesteopplevelsene og redusere reiselivets negative innvirkning på klima og miljø.
  • Reisemålene som oppnår merket har oppfylt en lang rekke krav knyttet til å redusere sitt miljø- og klimamessige fotavtrykk. De jobber målrettet for god bevaring av natur og kultur, godt samarbeid i lokalsamfunnet og en sunn økonomi i reiselivet.
  • Kravene holder høy internasjonal kvalitet, og er utviklet i tett samarbeid med anerkjente internasjonale organisasjoner.
  • Merket må fornyes hvert tredje år.

Pressekontakter:

For næringsministeren: Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

For Innovasjon Norge: Maya Liu Bøckman Vinje, Kommunikasjonsrådgiver, Innovasjon Norge, tlf. 977 47 537, e-post: maboc@innovasjonnorge.no

Tags:

Dokumenter og linker