Norge og Kina undertegnet avtale om import og eksport av matvarer

Fiskeriminister Per Sandberg hadde i dag politiske samtaler med ministeren for Kinas veterinærmyndigheter, Shuping Zhi. De to statsrådene signerte også en avtale om import og eksport av matvarer.

- Kina er Norges viktigste handelspartner i Asia og det er et stort potensial for eksport av norsk sjømat til Kina. Det er derfor veldig positivt at Zhi besøker Norge, og at kontakten mellom mattrygghetsmyndighetene nå gjenopptas. Avtalen vi undertegnet i dag vil styrke det bilaterale samarbeidet innenfor import og eksport av matvarer, og er derfor viktig for norsk sjømatnæring, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Kina og Norge ble også nylig enige om å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale senest etter sommeren.

Kina er verdens største produsent og verdens største marked for sjømat. Landet importerer store mengder sjømat til hjemlig konsum og til prosessindustrien. I 2010 ble det eksportert 152 500 tonn sjømat til en verdi av 2,35 milliarder kroner fra Norge til Kina. I 2016 ble det totalt eksportert 143 000 tonn sjømat til en verdi av 2,75 milliarder kroner.

Under oppholdet i Bergen fredag fikk den kinesiske ministeren en presentasjon fra Mattilsynet om forvaltning og tilsyn med norsk sjømatproduksjon. Sandberg og Zhi fikk også omvisning på et oppdrettsanlegg, og på Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Austevoll.

Se bilder fra signeringen her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»