Norsk delegasjon til Colombia

Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Pål Julius Skogholt har startet et to dager langt besøk til Colombia. – Jeg ønsker å bli bedre kjent med situasjonen for fagforeninger og arbeidstakerrettigheter og ha dialog om styrket økonomisk samarbeid, sier Skogholt.

Med seg i delegasjonen har Skogholt representanter fra LO, Unio og HSH, i tillegg til Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

 – Norge ønsker å videreføre og styrke relasjonene med Colombia i lys av handelsavtalen vi har undertegnet sammen. Dette omfatter også spørsmål vedrørende menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter, sier Skogholt.

Under besøket skal han ha møter med blant annet colombianske myndigheter, arbeidstakere, arbeidsgivere, menneskerettighets- og urfolksorganisasjoner, samt ulike FN-organisasjoner med engasjement i Colombia.

Etter besøket drar Skogholt videre til Peru der han blant annet skal møte med ILOs kontor for ANDES-regionen for å snakke med dem om situasjonen for fagorganiserte i området.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Multimedia

Multimedia