Norsk design- og arkitektursenter opprettet

Norsk design- og arkitektursenter er nå på plass. Den nye stiftelsen skal jobbe for mer innovasjon og nytenking i næringslivet og samfunnet ellers.

– Jeg er glad for at stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter nå er på plass. Den nye organisasjonen vil gi flere muligheter for norsk design og arkitektur, og få fram nyskapende løsninger på enda flere områder, sier næringsminister Monica Mæland.

Norsk design- og arkitektursenter er en sammenslåing av Norsk Designråd og Norsk Form. Sammenslåingen ble varslet i statsbudsjettet for 2013.

– Jeg vil spesielt takke de ansatte som har vært med på peke ut muligheter for nye aktiviteter og måter å løse ting på. Sterke fagmiljøer er en forutsetning for at den nye organisasjonen får gjennomslagskraft, sier Mæland.

Norsk design- og arkitektursenter skal fremme bruk av design og arkitektur i utviklingen av omgivelser, produkter og tjenester. Stiftelsen skal stimulere til innovasjon, effektivisering og økt verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor.

Organisasjonen ble formelt stiftet 1. mai. Nå starter neste fase, hvor blant annet ansettelse av daglig leder vil stå sentralt.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker