Norsk romsatsing i ny stortingsmelding

Avdekking av oljesøl, snøskredvarsel, GPS og satellittkommunikasjon. Tjenester fra satellitter er blitt en uunnværlig del av vår hverdag. Nå staker regjeringen ut kursen for fremtidig satsing på norsk romvirksomhet.

Regjeringen legger denne våren frem en stortingsmelding om norsk romvirksomhet. Formålet er å skape en politikk som legger til rette for at romvirksomhet også i fremtiden skal være et viktig verktøy for å ivareta norske interesser. Forrige gang en stortingsmelding ble lagt frem var i 1987, og mye har skjedd siden den tid.

Ordet romvirksomhet kan gi assosiasjoner til raketter og astronauter, men vår innsats i verdensrommet gir jordnære resultater: Satellittene er blitt så sømløst integrert i hverdagen at vi ofte glemmer at det er romvirksomhet som ligger bak.

- Satellittbasert navigasjon og kommunikasjon har blitt uunnværlige verktøy både for næringslivet og for private. Romvirksomhet bidrar til verdiskapning på bredt plan i norsk økonomi. Teknologiutviklingen legger til rette for sikker, effektiv og bærekraftig aktivitet innenfor blant annet fiskeri, offshore og transport, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Norsk romsatsing har økt betydelig de siste årene. På statsbudsjettet for 2013 er det satt av over 751 millioner kroner. Det er nær en tredobling siden før den rødgrønne regjeringen tok over i 2005. Norge med over en milliard kroner de kommende årene til den europeiske romorganisasjonen ESA. Mesteparten av bidraget kommer tilbake til Norge ved at ESA kjøper varer og tjenester fra norske teknologibedrifter.

Tjenester som utnytter satellitter er i dag en forutsetning for å ivareta viktige oppgaver knyttet til blant annet nordområdeforvaltning, sjøsikkerhet og miljøovervåking.

- Satsingen på norsk romvirksomhet gir betydelige utviklingsmuligheter for en rekke viktige samfunnsområder. Det er i hele landets interesse at disse mulighetene utnyttes, sier Giske.

Norge har gjennom mange år bygget opp en konkurransedyktig romnæring, som blant annet leverer telekommunikasjonstjenester, avanserte navigasjonstjenester, bakkestasjonstjenester for satellitter og komponenter til satellitter og bæreraketter. Industrien omfatter både store aktører som Kongsberggruppen, Telenor, Nammo og en rekke små- og mellomstore bedrifter.

- Flere av disse er verdensledende innenfor sine nisjer. Regjeringen satser tungt på norsk romvirksomhet, sier Giske.

Les mer om Norge som romnasjon på hjemmesidene til Norsk Romsenter.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nhd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker