Nulltoleranse for fiskerikriminalitet

Fiskeriministeren varsler nye tiltak mot fiskerikriminalitet.

- Fiskerikriminalitet rammer alle og vi kan ikke akseptere at ulovlighetene får fortsette. Dialogen mellom næring og myndigheter har ikke ført frem. Nå er tiden kommet for å innføre tiltak. Dette må ta slutt, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Forhåndsinnmelding av fangster også fra de minste fartøyene, revisjon av regelverk og ytterligere faglig bistand fra fiskeriforvaltningen til politi og påtalemyndighet er blant tiltakene fiskeriministeren presenterte under dagens møte med organisasjonene i fiskerinæringen.

– Det var et godt møte, og jeg har stor tillit til at næringen nå går i seg selv og tar ansvar for at regelverket overholdes. Det handler om de grunnleggende holdningene hos næringsaktørene, både på fartøy- og på landsiden. Ingen er tjent med kriminell virksomhet, og organisasjonene må nå ta tak en gang for alle for å sikre at næringen opprettholder omdømmet sitt både nasjonalt og internasjonalt, sier fiskeriministeren.

Bilde fra møtet: https://www.flickr.com/photos/nfdep/13969124535/

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»