Ny direktør i Patentstyret

I dag ble Per A. Foss ansatt som ny direktør i Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret)

Kongen i statsråd har i dag beskikket Per A. Foss til direktør i Patentstyret. Han er ansatt i en åremålsstilling på seks år, med mulighet for en ytterligere periode.

Per A Foss er utdannet som sivilingeniør i organisk kjemi i 1979, og tok deretter sin doktorgrad i bioorganisk kjemi i 1985, begge deler ved NTNU i Trondheim. Han har parallelt med sin yrkeskarriere gjennomført international executive programme ved INSEAD i Frankrike og Nycomed International Management School. Han har også publisert flere forskningsartikler.

Per A. Foss har sin yrkeskarriere fra legemiddelindustrien og fra innovasjonsselskaper. Her har han gått fra forskning via forskningsledelse til forretningsutvikling og innovasjonsledelse.   Han har vært ansatt i det som da var Nycomed siden 1991 – først som forsker og forskningssjef, deretter hadde han flere roller innen forskningsledelse, forretningsutvikling og lisensiering. Da han forlot det som nå er GE Healthcare i 2008 var det i rollen som vice president for Technology Licensing Europe.

Per A. Foss har ledet Birkeland Innovasjon og bidro der til en tettere samhandling mellom innovasjonsmiljøene i hovedstadsområdet. Han har også solid erfaring fra styreverv og har blant annet sittet i styret for vitenskapsdivisjonen i Norges Forskningsråd i 8 år. Gjennom sine forskjellige roller har han bygd et sterkt nettverk innen innovasjon, forskning, industrien og det offentlige.

Han kommer nå fra stillingen som administrerende direktør for HUNT Biosciencies AS.

 

 

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker