Ny handelsavtale med golfstatene

Frihandelsavtalen med de seks arabiske landene ved Persiabukten trer i kraft 1. juli.

– Jeg ser frem til at frihandelsavtalen med de arabiske landene endelig trer i kraft. Frihandelsavtalen fjerner toll for det vi eksporterer til regionen og sikrer at landene fortsetter en allerede liberal skipsfartspolitikk, sier næringsminister Monica Mæland.

EFTA-statene undertegnet frihandelsavtale med Samarbeidsrådet for golfstatene (GCC) i Hamar 22. juni 2009. Tollunionen består av landene Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia. Frihandelsavtalen trer i kraft 1. juli 2014, etter at alle landene har ratifisert avtalen.

– Jeg venter at vår eksport vil vokse når vi fjerner tollen. Norge eksporterte for 3,2 milliarder kroner til disse seks landene i fjor – uten en frihandelsavtale. Når tollen nå forsvinner fra 1. juli får vi et konkurransefortrinn. For eksempel har det ikke lyktes EU å avslutte sine forhandlinger om en frihandelsavtale med disse landene, sier Mæland.

Samlet utgjør de seks arabiske landene ved Persiabukten et stort marked for norsk industri. De viktigste eksportvarene fra Norge er teknologiprodukter som maskiner og tekniske måleinstrumenter, samt metaller og kunstgjødsel.  

Frihandelsavtalen fjerner tollen for norsk eksport. Frihandelsavtalen gir også bedre vilkår for norsk eksport av tjenester, som skipsfart og sjøforsikring. Frihandelsavtalen setter en rekke krav til hvordan offentlige anbudskonkurranser skal gjennomføres og gir norske bedrifter rett til å delta i offentlige anbudskonkurranser i de seks landene.

Bakgrunn

  • EFTA-statene og Samarbeidsrådet for golfstatene  (GCC) åpnet forhandlinger i februar 2006.
  • GCC er en tollunion mellom Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabia. Samtlige medlemmer er med i Verdens handelsorganisasjon (WTO), etter at Saudia-Arabia som siste GCC-medlem ble med i desember 2005.
  • Forhandlingene mellom EFTA-statene og GCC ble i all hovedsak avsluttet 24. april 2008, men partene avtalte samtidig at forhandlinger om immaterielle rettigheter og offentlige anskaffelser skulle fortsette. Forhandlingene om immaterielle rettigheter ble avsluttet 20. november 2008, og forhandlingene om offentlige anskaffelser ble avsluttet 23. mars 2009. Frihandelsavtalen ble undertegnet under EFTAs ministermøte på Hamar 22. juni 2009.
  • Frihandelsavtalen omfatter handel med varer, handel med tjenester, konkurransespørsmål og offentlige anskaffelser.
  • Norske tradisjonelle industrivarer som eksporteres til GCC møter i dag jevnt over fem prosent toll (for eksempel for maskiner, utstyr, metaller og kunstgjødsel). Frihandelsavtalen innebærer at GCC vil fjerne toll på mer enn 99 prosent av alle industrivarer umiddelbart ved avtalens ikrafttredelse. Avtalen gir bedre betingelser for norsk tjenesteeksport enn WTOs avtale om handel med tjenester (GATS), eksempelvis innen skipsfart og sjøforsikring. I frihandelsavtalen bekrefter partene blant annet sitt engasjement og respekt for miljøhensyn, grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker