Ny klagenemnd for konkurransesaker

Advokat Karin Fløistad skal lede den nye konkurranseklagenemnda.

Karin Fløistad er privatpraktiserende advokat, har doktorgrad i europarett og lang fartstid hos regjeringsadvokaten. 

- Fløistad vil gi Konkurranseklagenemnda den faglige tyngden vi trenger for å sikre god saksbehandling og god faglig overprøving av Konkurransetilsynet, sier næringsminister Monica Mæland.

Fløistad ble utnevnt i statsråd i dag, til et åremål på seks år.

Ny klageordning

Fra 1. april skal alle klager på Konkurransetilsynets vedtak behandles av en uavhengig klagenemnd. Den nye nemnda skal sikre bedriftenes rettssikkerhet og bidra til en mer politisk uavhengig håndheving av konkurranseloven.

Les mer om den nye klageordningen her.

- Klagenemnda skal gi mer effektiv saksbehandling og sikre bedriftenes rettssikkerhet. Jeg er trygg på at Karin Fløistad har de egenskapene som skal til for å etablere og drive nemnda, sier Mæland.

Sekretariat i Bergen

Den nye Konkurranseklagenemnda får felles sekretariat med Kofa og fire andre nemnder: Medieklagenemnda, Stiftelsesklagenemnda, Lotterinemnda og Frivillighetsregisternemnda. De fire sistnevnte ligger under Kulturdepartementet.

Etableringen gjennomføres ved at KOFAs sekretariat skilles ut fra Konkurransetilsynet.

Det nye Klagenemndssekretariatet ble opprettet den 1. april 2017 og holder til i Bergen.  Sekretariatets midlertidige leder er tidligere sekretariatsleder i KOFA, Anneline Vingsgård. Sekretariatet har ti ansatte. 

Konkurranseklagenemnda består av følgende medlemmer:

Advokat Karin Fløistad, Oslo (leder).

Professor Tore Lunde, Bergen.

Førsteamanuensis Ronny Gjendemsjø, Bergen.

Professor Jan Yngve Sand, Tromsø.

Konsernadvokat Elisabeth Styrvold Wiggen, Oslo.

Konsernadvokat Elin Moen, Oslo.

Advokat Harald Evensen, Oslo.

Førsteamanuensis Linda Orvedal, Flåm.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker