Ny konkurransedirektør

Lars Sørgard er utnemnd til konkurransedirektør. Sørgard kjem frå stillinga som sjeføkonom i Konkurransetilsynet.

– Eg er svært glad for at Lars Sørgard i dag er utnemnd til ny konkurransedirektør. Sørgard har ein unik bakgrunn. Saman med kompetente medarbeidarar er tilsynet (og KOFA) no topp rusta for eit viktig arbeid til beste for forbrukarar og bedrifter, seier næringsminister Monica Mæland.

Lars Sørgard er 56 år og har sidan i sommar vore sjeføkonom i Konkurransetilsynet. Sørgard har bakgrunn som professor ved Norges Handelshøyskole og har leiarerfaring frå NHH-miljøet, mellom anna som forskingssjef og styreleiar ved SNF (Samfunns- og næringslivsforsking).

Sørgard har i ei årrekke forska innanfor feltet konkurransepolitikk med ansvar for kursa konkurransepolitikk og konkurranserett ved NHH. Sørgard har deltatt i fleire nasjonale utval som ekspert på konkurransefeltet.

– Eg er veldig fornøgd med at vi får ein internasjonalt fagleg anerkjent leiar. Sørgard har gode formidlingsevner og ambisjonar om å sette konkurranseutfordringar på dagsordenen, seier Mæland.

Lars Sørgard er tilsett på åremål for seks år, med mogleg forlenging i ytterlegare éin periode. Han tiltrer stillinga måndag 25. januar.

Bilde av Sørgard finner du her.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker