Ny kunnskapsstatus for havbruksvekst

Fiskeriminister Per Sandberg mottok i dag en viktig rapport som skal benyttes i det nye "trafikklyssystemet" for vekst i havbruk.

- Havbrukspolitikken må være fundert på et solid forskningsmessig grunnlag. Hvis vi skal utvikle havbruk og nå ambisjonene for vekst som både regjeringen og Stortinget ønsker, må vi løse utfordringene med lakselus for at vekst skal være forsvarlig, sier fiskeriminister Per Sandberg.

- Rapporten er et resultat av en bred involvering fra våre beste fagmiljøer i arbeidet med modell for det nye "trafikklyssystemet", slik Stortinget forutsatte. Institusjonene ble bedt om å identifisere kunnskapshull, og det har de gjort, sier Sandberg.

Rapporten oppsummerer kunnskapsgrunnlaget for den lakselusindikatoren som skal benyttes i handlingsregelen for vekst i havbruk og det nye "trafikklyssystemet". Rapporten er en viktig del av arbeidet med å utvikle modell for å anslå risiko for uakseptabel påvirkning av lakselus på villaks.

Vurderingen viser at det er forbedringspotensial på flere områder knyttet til utviklingen av smittemodell som er lagt til grunn i stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen. Dette skal det arbeides videre med nå de nærmeste månedene. Rapporten konkluderer med at vi pr i dag har best treffsikkerhet når det er et høyt infeksjonspress, altså mye lus.

Det vil utover våren/sommeren gjennomføres testkjøring av modellsystemet langs hele kysten.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.