Ny regionstruktur i Fiskeridirektoratet

Nærings- og fiskeridepartementet reduserer antall regioner i Fiskeridirektoratet fra syv til fem. – Færre regioner vil gi større faglig bredde og sikre bedre likebehandling, samtidig har det vært viktig å ivareta distriktspolitiske hensyn sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. Den nye strukturen er besluttet i dialog med Regjeringens to samarbeidspartier KrF og Venstre.

Slik blir den nye regionstrukturen:

  • Region Nord vil bestå av tidligere regioner Finnmark og Troms med regionkontor i Tromsø.
  • Region Nordland beholdes uendret med regionkontor i Bodø.
  • Region Midt vil bestå av tidligere regioner Trøndelag og Møre og Romsdal med regionkontor i Ålesund.
  • Region Vest beholdes uendret med regionkontor i Måløy.
  • Region Sør beholdes uendret med regionkontor i Egersund.

De tidligere regionkontorene i Vadsø og Trondheim videreføres som fiskerikontor.

 - Den nye organiseringen vil ikke medføre færre regionalt ansatte, men noen vil få endrede oppgaver og/eller arbeidssted. Fiskeridirektoratet skal fortsatt være tydelig til stede i Finnmark. Kompetansen skal opprettholdes der den er, sier Aspaker.

Fiskerikontoret i Vadsø vil fortsatt ha et særlig ansvar for krabbeforvaltning. Samtidig er det under etablering nye arbeidsplasser i Vardø i forbindelse med etablering av en felles analyseenhet for bl.a. fartøyssporing sammen med Kystverket.

- Det er viktig at direktoratet er tett på næringen. Fiskeridirektoratet er allerede en desentralisert organisasjon med plasseringer utenfor de store befolkningssentra. Dette prinsippet vil bestå. Samtidig er det nødvendig å tilpasse organisasjonen til oppgavene. Tilsyns- og kontrollarbeidet har over tid utviklet seg på en måte som øker behovet for spesialisering og brede kompetansemiljøer, sier Aspaker.

Tidspunkt for iverksettelse av regionsstruktur vil bli bestemt av fiskeridirektøren. Det vil også være fiskeridirektøren som beslutter fiskerikontorstrukturen.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker