Nye kongekrabbekvoter

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt endelige fartøykvoter for fartøy som kvalifiserer til å fiske kongekrabbe i det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark.

- Fartøy som kvalifiserer til full kvote vil kunne fiske inntil 2,82 tonn hannkrabber. Avsetningen til turistfiske økes fra 8 til 16 tonn for 2017. Økt avsetning til turistfiske vil ha gode ringvirkninger for turistnæringen og virke positivt på lokalsamfunnene i Finnmark, sier statssekretær Ronny Berg.

I henhold til Stortingets vedtak av 31. januar i år, er det gjort endringer i deltakerforskriften som åpner for at fartøy som oppfyller vilkårene og er hjemmehørende i Måsøy kommune kan fiske kongekrabbe i åpen gruppe i det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark.

 – Vi er glade for at Stortinget åpnet for å gi fartøy fra Måsøy kommune tilgang til det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe. Måsøy kommune ligger tett opp til grensen for det kvoteregulerte området, og yrkesfiskerne her er også betydelig plaget av krabben i andre fiskerier, sier statssekretær Ronny Berg.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker