Nye konsesjoner skal utvikle framtidens oppdrett

Report this content

- Regjeringen har en visjon om betydelig vekst i oppdrettsnæringen. Dersom vi skal få til dette må vi legge til rette for utvikling av ny teknologi. Utviklingstillatelser vil bidra til det teknologiløftet og omstillingen næringen trenger. Det kan bety store muligheter for norsk leverandørindustri, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Etableringen av utviklingstillatelser vil bidra til å utvikle teknologi som kan løse miljø- og arealutfordringene som havbruksnæringen står overfor.

- Vi legger nå til rette for at store prosjekter som innebærer både betydelig innovasjon og betydelige investeringer og ikke minst en viss risiko for ikke å lykkes, kan se dagens lys. Dersom de lykkes vil hele næringen kunne dra nytte av den kunnskapen som prosjektet gir, sier Aspaker.

Utviklingstillatelser tildeles vederlagsfritt for inntil 15 år. Dersom prosjektet gjennomføres i tråd med de målene som er satt, kan tillatelsene etter en gitt tid konverteres til kommersielle tillatelser mot et vederlag på 10 mill. kr.

- Vi skal ikke rokke ved det nye systemet for forvaltning og vekst som vi etablerer i tråd med stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen. Dette skal være en begrenset ordning som omfatter store teknologiske løft som trenger drahjelp for å kunne realiseres. I første omgang etableres dette derfor som en prøveordning i to år, sier fiskeriministeren.

Det vil med det første utarbeides retningslinjer til forskriften hvor enkelte detaljer som er relevant for saksbehandlingen vil omtales.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Dokumenter og linker