Nytt datasystem for Brønnøysundregistra

Regjeringa foreslår å løyve 205 millionar kroner til nytt datasystem for Brønnøysundregistra.

- Brønnøysundregistra er viktig for kontakten mellom bedriftene, styresmaktene og privatpersonar. Eit nytt IKT-system vil gi enda betre og meir brukarvenlege digitale tjenester, seier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringa foreslår ei startløyving på 205 millionar kroner. Prosjektet har ei total kostnadsramme på om lag 1,2 milliardar kroner.

Utan eit nytt IKT-system er det risiko for at registerdrifta ved Brønnøysundregistra stoppar opp. Eit nytt IKT-system er også ein viktig føresetnad for vidare utvikling av Altinn.

Regjeringa foreslår også å redusere næringslivets gebyr til Brønnøysundregistra med 78 millionar kroner.

- Dette er godt nytt for mange bedrifter. Det blir blant anna lettare å få tilgang på oppdaterte opplysningar, utan at ein må betale for det. Auka tilgang på informasjon kan også føre til meir innovasjon, utvikling og verdiskaping for næringslivet, seier Mæland.

Tiltaket er del av ein generell gjennomgang av gebyr- og avgiftssatsane.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»