Nytt fredningsområde for hummer

- Kragerø kommune har ønsket å etablere et fredningsområde for hummer og vi fastsetter nå regler som oppfyller dette ønsket fra lokalsamfunnet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

I januar 2014 inviterte Fiskeridirektoratet interesserte kystkommuner med i en prosess for etablering av nye fredningsområder for hummer. Etter dette har Kragerø kommune vært først ute med blant annet lokal høring og foreslått et slikt fredningsområde for hummer. Slike fredningsområder er ett av flere virkemidler for en mer bærekraftig forvaltning av hummer.

- Vi har sett at tidligere etablerte fredningsområder har gitt gode resultater for hummerbestandene lokalt, og jeg er glad for at Kragerø kommune har tatt dette initiativet for å styrke hummerbestanden i området, sier Aspaker.

Det fastsettes forskriftsendring som etablerer et fredningsområde i Kragerø kommune fra 1. oktober 2015, med en varighet på 5 år.

I fredningsområdet vil det være forbud hele året mot bruk av fiskeredskaper som kan fange hummer, det vil si alle typer garn, ruser og teiner. Det vil imidlertid fortsatt være tillatt å fiske i dette området med redskaper som håndsnøre, fiskestang, juksa og dorg, samt notfiske som foregår i øvre del av vannsøylen.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker