Nytt fredningsområde for hummer

- Kragerø kommune har ønsket å etablere et fredningsområde for hummer og vi fastsetter nå regler som oppfyller dette ønsket fra lokalsamfunnet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

I januar 2014 inviterte Fiskeridirektoratet interesserte kystkommuner med i en prosess for etablering av nye fredningsområder for hummer. Etter dette har Kragerø kommune vært først ute med blant annet lokal høring og foreslått et slikt fredningsområde for hummer. Slike fredningsområder er ett av flere virkemidler for en mer bærekraftig forvaltning av hummer.

- Vi har sett at tidligere etablerte fredningsområder har gitt gode resultater for hummerbestandene lokalt, og jeg er glad for at Kragerø kommune har tatt dette initiativet for å styrke hummerbestanden i området, sier Aspaker.

Det fastsettes forskriftsendring som etablerer et fredningsområde i Kragerø kommune fra 1. oktober 2015, med en varighet på 5 år.

I fredningsområdet vil det være forbud hele året mot bruk av fiskeredskaper som kan fange hummer, det vil si alle typer garn, ruser og teiner. Det vil imidlertid fortsatt være tillatt å fiske i dette området med redskaper som håndsnøre, fiskestang, juksa og dorg, samt notfiske som foregår i øvre del av vannsøylen.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Dokumenter og linker