Nytt register for offentlig støtte

Nå blir det enklere å finne informasjon om hvilke bedrifter og organisasjoner som får offentlig støtte, og hvor mye de får.

-Vi ønsker åpenhet rundt offentlig støtte. Gjennom det nye registeret kan også bedrifter følge med på om konkurrentene får støtte. Det er bra. Registeret vil også gjøre det lettere å orientere seg om muligheter for å søke støtte, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Fra 1. juli skal offentlig støtte til virksomheter som driver økonomisk aktivitet registreres i et offentlig register. Dette gjelder kun tilfeller der støtten fra det offentlige overstiger 500 000 euro, eller rundt 4,7 millioner kroner. 

Det vil også bli enklere for myndigheter som vurderer å gi offentlig støtte, å få informasjon om foretaket har mottatt annen offentlig støtte.

Registeret vil gi norske myndigheter og ESA en oversikt over og muligheter for å kontrollere den offentlige støtten som gis. Opplysningene skal legges inn av støttegiverne. Dette arbeidet starter fra og med 1. juli, og informasjonsverdien vil øke etter hvert som opplysninger legges inn. Det vil ta inntil halvannet år før registeret er komplett og inneholder all registreringspliktig støtte.

Registeret er en del av Brønnøysundregistrene, og vil være søkbart og åpent for alle. 

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker