Nytt teknologiråd

Regjeringen har utnevnt et nytt teknologiråd for perioden 15. november 2016 – 14. november 2020. Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi. 

- Rådet tar stilling til teknologiutfordringer og de muligheter som ligger i ny teknologi på alle samfunnsområder. Rådet er viktig for å fremme en offentlig teknologidebatt og foreslår tiltak, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Siri Hatlen vil fortsatt lede Teknologirådet. I 2016 har Teknologirådet en bevilgning fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) på ni millioner kroner kroner gjennom Norges forskningsråd.

Teknologirådets mål er å:

  • Identifisere og debattere store teknologiutfordringer, og bidra til å fremme en menneske- og miljøvennlig teknologivurdering
  • Være oppdatert på hva som foregår innen teknologivurdering og teknologiske fremsyn internasjonalt
  • Aktivt stimulere til offentlig teknologidebatt
  • Iverksette utredninger og helhetsvurderinger av teknologiens muligheter og konsekvenser for samfunnet og den enkelte borger
  • Formidle resultatene av sitt arbeid til Stortinget, øvrige myndigheter og samfunnet generelt

Rådet skal bidra til en balansert offentlig teknologidiskusjon og vurdering. I sitt arbeid skal Teknologirådet involvere både eksperter, beslutningstakere, interessenter og lekfolk. Funksjonstiden for Teknologirådet er 4 år med adgang til gjenoppnevning en gang. Medlemmene i det nye rådet har kompetanse på viktige områder, eksempelvis medisin og helse, fisk og havbruk, klima og miljø, IKT, bioteknologi og nanoteknologi. Medlemmene valgt ut på grunn av sin kompetanse, og rådet er balansert med hensyn til kjønn, geografi og alder.

Teknologirådet november 2016 – november 2020:

1. Frittstående konsulent Siri Hatlen (leder, gjenoppnevning)

2. Direktør Cecilie Mauritzen, DNV GL (gjenoppnevning)

3. Leder Christine Meisingset, Bærekraftige investeringer i Storebrand (gjenoppnevning)

4. Professor Bent Sofus Tranøy, Høyskolen i Hedmark (gjenoppnevning)

5. Dekan Reid Hole, Universitetet i Nordland (gjenoppnevning)

6. Direktør Odd Roger Enoksen, Andøya Space Center (gjenoppnevning)

7. Forskningssjef Marit Aursand, SINTEF fiskeri og havbruk

8. Leder Helene Fladmark, Eyde-nettverket

9. Direktør Reidun Høllesli, Orkla IT

10. Direktør Karl-Christian Agerup, Oslotech AS

11. Instituttleder Morten Breivik, NTNU

12. Lege Damoun Nassehi, Egersund kommunale legesenter

13. Forsker Håvard Haarstad, UiB

14. Gründer Andreas Thorsheim, Otovo Solar

15. Direktør Anne Ingeborg Myhr, GenØK  

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker