Nytt undervisningssenter ved NTNU

For første gang i Norge etableres et eget undervisningssenter for immaterielle rettigheter. Senteret får støtte fra Nærings- og handelsdepartementet.

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) skal etablere Intellectual Property Institute of Norway. Det forskningsbaserte undervisningstilbudet blir etablert i samarbeid med blant annet Center for Intellectual Property i Gøteborg og Patentstyret.

- Immaterielle rettigheter angår oss alle, enten det handler om nedlasting av musikk eller programfiler fra nettet eller import av legemidler og merkevarer fra utlandet. Det er viktig for næringsutvikling og verdiskaping. Derfor er det på høy tid at dette også reflekteres i utdanningstilbudet ved våre universiteter og høyskoler, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Satsingen er en oppfølging av stortingsmeldingen om immaterielle rettigheter som ble lagt fram i vår. Nærings- og handelsdepartementet støtter senteret med 1,3 millioner kroner i 2013.

- Vi er stolte over å kunne støtte dette initiativet og bidra til etablering av gode norske fagmiljøer innenfor immaterielle rettigheter, sier Giske.

Intellectual Property Institute of Norway skal legge vekt på koblinger mellom immaterielle rettigheter og entreprenørskap, økonomi, juss og forretningsutvikling. Undervisningstilbudet starter opp allerede i inneværende måned og vil bidra til å styrke utdanningstilbudet på dette viktige feltet.

Les hele stortingsmeldingen «Unike ideer, store verdier - om immaterielle verdier og rettigheter».

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nhd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nhd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker