Økolaksen tilbake på EU-markedet

I dag ble EUs regelverk for økologisk produksjon formelt innlemmet i EØS-avtalen, og Norge kan igjen selge økologisk laks til EU.

- Etter flere år med forhandlinger så er regelverket om økologisk produksjon nå tatt inn i EØS-avtalen, og norske oppdrettere kan igjen selge økologisk laks til EU. Dette er ikke minst godt nytt for forbrukerne, som stiller høye krav og er opptatt av kvalitet, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Til tross for at Norge allerede har et eget regelverk for økologisk akvakultur, som var helt i tråd med EUs regelverk, så har økologisk laks fra Norge møtt problemer i enkelte EU-land fordi dette regelverket ikke var formelt innlemmet i EØS-avtalen. I dag ble EUs regelverk tatt inn i EØS-avtalen. Utfordringene med eksport av økologisk laks er dermed løst.

- Vi forventer at handelen skal gå som vanlig allerede i morgen, det har vi også fått signaler om fra EU-kommisjonen, sier EØS-minister Frank Bakke-Jensen (H).

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen, mobil 934 19 402, e-post lno@nfd.dep.no

eller pressevakten: 902 51 303 (ikke sms), e-post
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»