Økt kvote for kongekrabbe

- Kongekrabbebestanden i det regulerte området øst for Nordkapp bidrar til viktige arbeidsplasser og lønnsomme bedrifter i flere kystsamfunn. Med den største kvoten på sju år legger vi grunnlag for en betydelig aktivitet i området også kommende sesong, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Totalkvoten for kongekrabbe i 2015/2016 er satt til 1300 tonn hannkrabber og 50 tonn hunnkrabber i det regulerte området øst for 26°øst i Finnmark. Dette er en økning i kvoten på 200 tonn hannkrabber siden forrige sesong.

- Samtidig som vi legger til rette for næringsaktivitet og lønnsomhet holder vi bestandsstørrelsen på et nivå som ikke fører til for stor spredning av kongekrabbe utenfor det kvoteregulerte området, sier Aspaker.

Minstemålet på 130 mm skjoldlengde blir videreført for både hann- og hunnkrabber. Av kvoten på hannkrabber blir 100 tonn satt av til ”skadde” krabber, for å bidra til at også slike krabber blir utnyttet kommersielt.

Fiskeridirektoratet vil også snart sende på høring reguleringsforslag for det kommende reguleringsåret.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker