Ønsker bedre veterinærsamarbeid

Stadig endringer i brasilianske helsesertifikater skaper utfordringer for norsk klippfisk.

- Brasilianske veterinærmyndigheter har endret sertifikater fire ganger i løpet av det siste året. Dette er svært krevende for norske klippfiskeksportører og for Mattilsynet. Jeg er glad for at vi nå har fått avtalt et møte mellom norske og brasilianske veterinærmyndigheter for å finne mer langsiktige løsninger, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker etter et møte med den brasilianske fiskeriministeren Eduardo Lopes i Sao Paulo denne uken. Aspaker har tro på at et slikt møte kan avholdes allerede i år.

Den norske fiskeriministeren tok også opp utfordringer knyttet til bærekraftig soyaproduksjon i møter med sin brasilianske kollega. Brasiliansk soya er en viktig ingrediens i fôrproduksjonen i oppdrettsnæringen. Norske myndigheter er opptatt av at soyaproduksjonen er bærekraftig og ikke fører til avskoging.  

- Jeg møtte ikke den forståelsen for problemstillingen som vi kunne ønske. Jeg vil nå følge opp denne saken videre sammen med den norske miljøvernministeren. Dette er et viktig spørsmål for norsk oppdrettsnæring. Norske myndigheter har som forutsetning at oppdrettsnæringen skal være bærekraftig. Det innebærer at vi må sikre bærekraft i hele verdikjeden, inklusiv fôrproduksjon, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Se bilder på flickr

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker