Ønsker du pressemeldinger fra NFD?

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) bruker ikke lenger Cision til utsendelse av pressemeldinger, og har fått ny leverandør av denne tjenesten. Dersom du fortsatt ønsker å få tilsendt pressemeldinger og nyheter fra NFD rett i din egen epostkasse, må du derfor registrere deg på nytt her:

https://www.ntbinfo.no/presserom/nfd?publisherId=14943704&subscribe

Send gjerne denne lenken videre til andre du tror kan være interessert. Dete gjelder enkeltpersoner (Redaksjoner mottar pressemeldingene automagisk allerede).

https://www.ntbinfo.no/presserom/nfd?publisherId=14943704&subscribe

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nfd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»