Opprettholder instruks

Fiskeriminister Per Sandberg opprettholder instruks om hvordan søknader om utskifting til større fartøy i kystfiskeflåten skal behandles.

- Det er riktig å la instruksen stå. Den skaper forutsigbarhet og forenkler. Dette er vår politikk, sier fiskeriministeren.

Instruksen innebærer at kravet om forholdsmessighet ved utskifting eller såkalt splitting bare skal gjelde den minste flåten. Hensikten er å sikre større likebehandling av fiskebåteiere. Etter at instruksen ble fastsatt har Norges Fiskarlag og Kystfiskarlaget bedt departementet om endringer.

-  Jeg kan ikke se at det er noe reelt behov for å begrense fartøyeiers frihet til å velge fartøy i større grad enn det instruksen gjør, når maksimalkvoter ikke lenger spiller noen viktig rolle for reguleringsopplegget i de aktuelle fartøygruppene. Instruksen gir også beskyttelse for den minste flåten, idet den sikrer at kvoter med hjemmelslengde under 11 meter ikke blir tildelt til båter over 15 meter, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker