Opprydding av avfall fra Søve gruver

Norsk Gjenvinning har fått i oppdrag å rydde opp i det radioaktive avfallet fra Søve gruver i Telemark. 

- Arbeidet med å få fjernet og håndtert avfallet fra Søve gruver har vært en krevende sak. Etter at regjeringen tok over stafettpinnen har det oppstått uforutsette hendelser, som har ført til at arbeidet har tatt noe lengre tid enn planlagt. Nå har vi arbeidet målrettet med å komme frem til en god løsning for en trygg og effektiv håndtering, sier næringsminister Monica Mæland.

Nærings- og fiskeridepartementet ble pålagt av Statens strålevern i 2014 å finansiere og gjennomføre opprydningen i Søve gruver.

I 2014 ble det holdt en anbudskonkurranse. Da ble det foreslått å benytte NOAHs deponi på Langøya i Vestfold. Departementet hadde god dialog med NOAH, men selskapet meddelte i sluttfasen av prosessen at de ikke ønsket å motta avfallet likevel. Dette er hovedårsaken til at oppryddingen har blitt forsinket.

Et nytt oppdrag ble kunngjort i juli 2016, og det er nå klart at det blir Norsk Gjenvinning som får oppdraget med å rydde opp ved Søve gruver.

Selskapet har foreslått å håndtere avfallet i et deponi i Hedmark. Deponiet venter på de nødvendige godkjennelsene fra Statens strålevern og fylkesmannen i Hedmark.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker