Overtar eiendom på Svalbard

Staten overtar eiendommen Austre Adventfjord. I dag ble kjøpet formelt gjennomført.

- Jeg er glad for at kjøpet nå er gjennomført, og at eiendommen formelt er på statens hender, sier næringsminister Monica Mæland.

Pris: 300 millioner kroner

Eierne av Austre Adventfjord tok kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet i januar 2014 med forespørsel om hvorvidt staten kunne være interessert i å kjøpe eiendommen.

Ut fra en vurdering av blant annet eiendommens beliggenhet nær Longyearbyen, og et ønske om at en slik eiendom bør være norsk, sa næringsministeren at staten var innstilt på å overta eiendommen.

Eierne aksepterte statens bud på 300 millioner kroner i fjor høst. Hjemmelen til Austre Adventfjord ble overført til Nærings- og fiskeridepartementet i mars , og i dag ble kjøpet formelt gjennomført.

Nordøst for Longyerbyen

Austre Adventfjord ligger like nordøst for Longyearbyen på Svalbard. Eiendommen er på omtrent 217,6  kvadratkilometer, og utgjør ca. 0,35 prosent av Svalbards areal.

Gjennomføringen av kjøpet forutsatte tilslutning fra Stortinget. Regjeringen fremmet forslag om dette i fjor høst, og Stortinget sluttet seg til forslaget.

Med dette kjøpet eier nå staten rundt 99 prosent av Svalbards samlede areal.

Bilder fra Svalbard finner du her.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker