Presseinfo: Fiskeriministerens program under Arctic Frontiers i Tromsø 23-24 januar

Fiskeriminister Per Sandberg holder åpningsinnlegget under Arctic Business Opportunities og vil ha politiske samtaler med EUs fiskerikommissær Karmenu Vella under Arctic Frontiers.

Mandag 23. januar er Sandberg vert når Vella besøker Nofima kl 1430. På kvelden skal han delta i "Den store havdebatten" på Hålogaland Teater kl 2000.

Tirsdag 24. januar starter Sandberg dagen med politiske samtaler med Vella kl 0915. Deretter skal han holde åpningsinnlegget på NIFES-arrangementet "Sustainable seafood for healthy diets and improved nutritions" på Fiskerihøgskolen kl 11.00. Åpningsinnlegg under Arctic Business Opportunities kl 1300, Clarion hotel The Edge. Kl 1500 politiske samtaler med Canadas statssekretær Pamela Goldsmith-Jones.

Pressekontakt for fiskeriminister Per Sandberg er kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, tlf 45241874

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker