Presseinvitasjon

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer til pressekonferanse for å presentere forslag til forutsigbar og bærekraftig vekst innen havbruk. Høringsforslaget er et ledd i regjeringens stortingsmelding.

Fredag 7. november kl 09.00.

Pressekonferansen holdes i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongensgate 8 og kan også følges på nett-tv på våre nettsider, http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd

Oppmøte for registrering kl 0845. Forhåndsregistrering på epost til: media@nfd.dep.no.

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes 452 41 874

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874, e-post id@nfd.dep.no,
eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker