Presseinvitasjon

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker inviterer til pressekonferanse for å presentere forslag til forutsigbar og bærekraftig vekst innen havbruk. Høringsforslaget er et ledd i regjeringens stortingsmelding.

Fredag 7. november kl 09.00.

Pressekonferansen holdes i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongensgate 8 og kan også følges på nett-tv på våre nettsider, http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd

Oppmøte for registrering kl 0845. Forhåndsregistrering på epost til: media@nfd.dep.no.

Kontaktperson: Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes 452 41 874

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874, e-post id@nfd.dep.no,
eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Dokumenter og linker