Presseinvitasjon: Åpningskonferanse om industrimeldingen

Næringsministeren inviterer til konferanse som skal diskutere fremtiden for norsk industri. Blant gjestene er klima- og miljøminister Vidar Helgesen, administrerende direktør i SSB Christine Meyer og direktør i Teknologirådet Tore Tennøe.

Norge har en stolt industrihistorie. Samtidig ser vi en teknologisk utvikling som i årene fremover vil endre norsk industri slik vi kjenner den. Ny teknologi, roboter og digitalisering vil endre måten vi jobber på.

Derfor har næringsministeren satt i gang arbeidet med en ny industrimelding. Første innspillskonferanse arrangeres allerede onsdag 2. mars. Dette vil bli den første av flere innspillsrunder og arrangementer i ulike deler av landet.

Konferansen streames på nettsidene til Nærings- og fiskeridepartementet.

Hvor: Norsk design- og arkitektursenter (DOGA). Hausmannsgate 16, Oslo.

Når: Onsdag 2. mars 2016 klokken 08.00-12.00. 

Program:

Velkommen

  • Næringsminister Monica Mæland
  • Klima- og miljøminister Vidar Helgesen

To overordnede perspektiver

  • Christine Meyer, administrerende direktør SSB
  • Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet

*** Kaffepause ***

Innspill fra parter og organisasjoner

  • Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO
  • Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør for innovasjon og næring i NHO
  • Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri
  • Heidi Arnesen Austlid, administrerende direktør i IKT Norge

Åpen post

Kommentarer og innlegg fra salen

Avslutning

Næringsminister Monica Mæland

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker