Presseinvitasjon: Aspaker til Brussel og Italia

23.09: EU-parlamentet, Brussel 

Aspaker taler for fiskerikomiteen i EU-parlamentet kl 1500. EU viktigste marked for norsk sjømat og vi har et bredt samarbeid innen fiskeri, blant annet felles forvaltning av bestanden i Nordsjøen. Journalister som vil følge møtet i EU-parlamentet må være akkreditert.

24.09:   Skipsinspeksjon, La Spezia, Italia

Aspaker inspiserer byggingen av vårt nye isgående forskningsfartøy i La Spezia. Båten skal være klar neste høst og vil bli verdens fremste isgående forskningsfartøy. Mer om fartøyet her: http://www.npolar.no/no/om-oss/stasjoner-fartoy/kronprins-haakon/

27.09:   Tørrfiskfestivalen i Sandrigo, Italia

Hovedsaken her er overlevering av EU-godkjennelse til Tørrfisk fra Lofoten. Som den først norske matvaren, får tørrfisk beskyttet betegnelse i Europa. Det er viktig i Italia som er vårt største eksportmarked for tørrfisk. I tillegg til fiskeriministeren deltar en stor delegasjon fra Røst.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874, e-post id@nfd.dep.no,
eller pressevakten: mobil 902 51 303 (ikke sms), e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker