Presseinvitasjon: Aspaker til Harstad 3. september

Olje, omstilling og nye næringer står på programmet når Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøker Harstad torsdag 3. september. 

Fiskeriministeren deltar på Petro-konferansen hvor hun skal ta opp viktigheten av sameksistens mellom fiskeri og oljenæringen. Hun skal også besøke fiskerinæringen for se på sysselsetting og snakke om vekst.

09:00 Petro-konferansen
11:45 Besøk hos Nergård havfiske
13:30 Besøk hos Norlaks

Kontakt: Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874 eller e-post id@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»