Presseinvitasjon: Ber om innspill til eierskapsmeldingen

Næringsminister Monica Mæland møter arbeidslivsorganisasjoner og eiermiljøer i morgen, tirsdag 1. april. Temaet er den kommende eierskapsmeldingen.

Regjeringen jobber med ny eierskapsmelding. Næringsminister Monica Mæland har i den forbindelse bedt om innspill fra næringslivet, interesseorganisasjoner og selskaper i statens portefølje. Tirsdag 1. april inviterer hun til diskusjon om hvordan eierskapspolitikken kan videreutvikles.

Hva: Møte med arbeidslivsorganisasjonene.

Når: 11:00-13:00.

Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongensgate 8, Oslo.

Hva: Møte med eiermiljøer og kapitalforvaltere.

Når: 15:00-17:00.

Hvor: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongensgate 8, Oslo.

Begge møtene er lukket, men det vil være mulig å ta bilder i starten. Mæland er tilgjengelig for kommentar etter møtene.

Pressekontakt

Fungerende kommunikasjonssjef Martine Røiseland, mobil 970 55 024, e-post mrd@nfd.dep.no
eller pressevakten: Mobil 902 51 303, e-post: media@nfd.dep.no.

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker