Presseinvitasjon: Det indre marked etter brexit – business as usual?

Hva tenker britene om fremtiden, og hva er viktig for norske bedrifter i veivalgene EU nå står ovenfor? Dette er tema på årets indre marked-konferanse mandag 28. november.

Nærings- og fiskeridepartementet og NHO inviterer for syvende år på rad til konferanse om det indre marked.

EUs indre marked er verdens største åpne marked, og EU er Norges desidert største handelspartner. Storbritannia har vært en viktig aktør og stor pådriver for videreutviklingen av dette markedet frem til nå.

Det finnes over 200 norskkontrollerte selskaper i Storbritannia med til sammen rundt 17 000 ansatte. I 2015 var vår samhandel med Storbritannia 207 milliarder kroner. Britenes beslutning om å gå ut av EU har vakt oppsikt og mange ubesvarte spørsmål. Hva tenker næringslivet? Er det business as usual?

Når: Mandag 28. november, 12:30-15:30.

Hvor: Næringslivets hus, Oslo.

Påmelding for pressen: media@nfd.dep.no

Program: 

Del 1 (12.30 – 13.45) Hvorfor er EUs indre marked viktig, og hvordan berøres norsk næringsliv av brexit?

  • Næringsminister Monica Mæland.
  • Adm. dir i NHO, Kristin Skogen Lund.
  • Direktør for myndighetskontakt i Statkraft, Kjetil Lund.
  • Adm. dir. i Brødrene Sperre AS, Inger-Marie Sperre.
  • Adm. dir. i NorDan AS, Tore Rasmussen.

Del 2 (14.05 – 15.30)  Status brexit, hva er løsningen, og hva er veien videre for EU og Europa?

  • Storbritannias ambassadør til Norge, Sarah Gillett.
  • Direktør ved CBIs (Confederation of British Industries) Brusselkontor, Sean McGuire.
  • Konsernsjef i Kavli, Erik Volden.
  • Adm. direktør og sjeføkonom fra European Policy Center, Fabian Zulegg.
  • Statssekretær for EU/EØS i Utenriksdepartementet, Elsbeth Tronstad.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker