Presseinvitasjon: Eierskapskonferansen 2016

Næringsminister Monica Mæland inviterer tirsdag 7. juni til Eierskapskonferansen.

Temaet for årets konferanse er innovasjon i modne selskaper. Det vil også bli en presentasjon av Statens eierberetning 2015 .

Deltakere på konferansen er blant andre styreledere, konsernsjefer og andre sentrale personer i norsk næringsliv og eiermiljøer.

Når: Tirsdag 7. juni.

Hvor: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo.

Når: 11:30-15:30.

Pressen er velkommen til å delta på konferansen. Forhåndsregistrering: media@nfd.dep.no 

Program

11:30–12:30 Registrering og lett lunsj.

12:30–12:45 Næringsminister Monica Mæland.

12:45–13:00 Ekspedisjonssjef Mette I. Wikborg i eierskapsavdelingen.

13:00–13:30 Professor Keith Goffin ved Cranfield School of Management.

1330–1410 Kulturelt innslag fra Oslo musikk- og kulturskole og pause.

14:10–14:25 Styreleder Gunn Wærsted i Telenor.

14:25–14:40 Konsernsjef Walter H. Qvam i Kongsberg Gruppen.

14:40–14:55 Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF.

14:55–15:30 Paneldebatt med Monica Mæland, Gunn Wærsted, Walter H. Qvam og Alexandra Bech Gjørv – spørsmål og diskusjon.

Les mer om innlederne her. 

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker