Presseinvitasjon: Eierskapskonferansen 2017

Næringsminister Monica Mæland inviterer til Eierskapskonferansen 2017. Temaet for årets konferanse er «Konkurransekraft og statens eierskapsutøvelse»

Hvordan kan statens eierskapsutøvelse bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping i selskapene? er et av spørsmålene konferansen vil forsøke å gi deg svaret på.

Deltakere på konferansen er blant andre styreledere, konsernsjefer og andre topper i norsk næringsliv og eiermiljøer.

Hva: Eierskapskonferansen 2017
Når: Tirsdag 13. juni klokka 11.30-15.30.
Hvor: Sentralen i Øvre Slottsgate, Oslo.

I tillegg til næringsminister Monica Mæland (H), innleder professor Stéphane Garelli ved International Institute for Management Development (IMD). 

Det blir også en paneldebatt med Einar Lie, Else Bugge Fougner, Karin Thorburn, Kristin Clemet og Trond Riiber Knudsen. Konferansier er Arne Hjeltnes. Hele programmet for konferansen og kort omtale av de eksterne bidragsyterne finner du her.

Ekspedisjonssjef Mette I. Wikborg i departementets eierskapsavdeling presenterer Statens eierberetning 2016.

 Pressen er velkommen til å delta på konferansen. Forhåndsregistrering her (kun presse) innen klokken 10 samme dag (tirsdag 13. juni).

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker