Presseinvitasjon: Endra tidspunkt – utgreiingar om norsk atomavfall

Næringsminister Monica Mæland tar fredag 30. januar imot to utgreiingar om handtering av norsk atomavfall. Næringsministeren blei forhindra frå opphavleg framlegging i dag. Møtet er difor utsett til 30. januar klokka 14:00.

I samband med overrekkinga vil DNV GL presentere hovudkonklusjonane i utgreiingane. Presentasjonen er open for presse.

Den første utgreiinga vurderer løysingar for handtering og oppbevaring av brukt kjernebrensel og anna radioaktivt avfall frå norsk nukleær verksemd.

Den andre utgreiinga vurderer metode for framtidig nedbygging og avvikling av dei norske atomanlegga, medrekna val av oppryddingsnivå i Halden og på Kjeller.

Konseptvalutgreiingane (KVU) er utarbeidde av DNV GL med samarbeidspartnarane Studsvik Nuclear ABQuintessa Ltd., Westinghouse Electric Sweden AB og Samfunns- og Næringslivsforskning AS (SNF). Utgreiingsarbeidet starta i september 2013.

Kvar: Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8, Oslo.
Når: Fredag 30. januar, klokka 14:00.

Ta med pressekort. 

Les meir om Nærings- og fiskeridepartementet sitt arbeid med nukleære saker her.

Lurer du på kor mykje radioaktivt avfall vi har i Noreg, kvar det kjem frå og kvar det blir lagra i dag? Les ofte stilte spørsmål her.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Dokumenter og linker