Presseinvitasjon: Fire nye grønne reisemål

Trysil, Vega, Røros og Lærdal er allerede på listen. Torsdag deler næringsminister Monica Mæland ut merket for bærekraftige reisemål til fire nye destinasjoner.

I 2013 lanserte Norge som første land i verden en nasjonal merkeordning for bærekraftig reiseliv. Trysil, Vega, Røros og Lærdal var de første fire destinasjonene som kom med i ordningen. Torsdag deler næringsminister Monica Mæland ut merket til fire nye reisemål. I tillegg får de fire som allerede er med i ordningen fornyet merkene sine.

Merket for bærekraftige reisemål er utviklet av Innovasjon Norge og er basert på internasjonale kriterier. Reisemålene som oppnår merket har oppfylt en lang rekke krav for å  redusere sitt miljø- og klimamessige fotavtrykk. De jobber målrettet for god bevaring av natur og kultur, godt samarbeid i lokalsamfunnet og en sunn økonomi i reiselivet.

Forhåndsregistrering for pressen: media@nfd.dep.no

Husk ID.

Les mer om ordningen her.

Hva: Prisutdeling Bærekraftig reisemål.

Når: Torsdag 9. juni kl 10:00-11:00.

Hvor: Kongensgate 8, Oslo.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker