Presseinvitasjon: Fiskeriminister Per Sandberg til Portugal

Fiskeriminister Per Sandberg besøker Portugal 20.-22. januar.

Sandberg skal blant annet møte den portugisiske havministeren Ana Paula Vitorino, delta på klippfiskseminar og markedsarrangement i regi av Norges sjømatråd.

Portugal ble i fjor Norges 10. viktigste sjømatmarked, med eksport for nærmere 3 milliarder kroner.

-Portugiserne elsker klippfisk. Denne råvaren er en sentral del av portugisernes nasjonale identitet og kulinariske kjøkken. Derfor ble Portugal Norges 10. største eksportmarked i fjor, og eneste i toppen hvor det er torsk – og ikke laks – som er favoritten. Som ny fiskeriminister synes jeg det derfor er veldig passende at min første utenlandsreise som fiskeriminister går til Portugal, og at mitt første bilaterale møte blir med min portugisiske kollega, havminister Ana Paula Vitorino, sier Sandberg.

Norge eksporterte klippfisk for fire milliarder kroner i 2015. 34 prosent av dette ble kjøpt av Portugal, noe som gjør landet til vårt viktigste klippfiskmarked.

Påmelding Sjømatrådets klippfiskseminar  (Sjømatrådets nettsider)

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Halvard Wensel - mob. 971 80 784
eller pressevakt 902 51 303 - e-post: media@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker