Presseinvitasjon: Fiskeriministeren besøker Båtsfjord

Fiskeriminister Per Sandberg besøker Båtsfjord onsdag 27. januar 2016.

Sandberg skal blant annet møte Norway Seafoods og Fiskerigruppa i Båtsfjord.

- Finnmark spiller en sentral rolle fiskerinæringen, og derfor har jeg lagt et av mine første besøk som ny fiskeriminister til fylket. Regjeringen er opptatt av å øke lønnsomheten i fiskerinæringa, og vi skal ha en god dialog, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Kontakt: Pressevakt 902 51 303 eller e-post: media@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»