Presseinvitasjon: Fiskeriministeren besøker Vesterålen

Fiskeriminister Per Sandberg skal innlede på Skreifestivalen på Myre, i tillegg skal han møte med kommunen og lokalt næringsliv, samt besøke Myre fiskemottak.

- Norge er verdensmester i fisk, og det skyldes flinke folk som kan mye om fisk og hav. I Vesterålen går nærmest fiskeryrket i arv, og her har man helt uvurderlig kunnskap. Jeg er opptatt av å komme ut for å treffe folket og næringen, sier fiskeriminister Per Sandberg.

På Myre Fiskemottak skal Sandberg møte regissør Solveig Melkeraaen, som jobber med en barnedokumentar om hvordan fiskeryrket kan gå i arv, og for mange unger begynner det med tungeskjæring. Det vil også bli en omvisning på fiskemottaket.

Dagen avsluttes med et møte med Hadsel kommune.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen, mobil 934 19 402, e-post lno@nfd.dep.no

eller pressevakten: 902 51 303 (ikke sms), e-post
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»