Presseinvitasjon: Fiskeriministeren presenterer Statsbudsjettet 2017 i Tromsø

Fiskeriministeren vil legge frem regjeringens satsinger i budsjettet, relevante Nord-Norge-saker og satsninger innen fiskeri og havbruk.

Fiskeriminister Per Sandberg (FrP) presenterer Statsbudsjettet for 2017 på Framsenteret i morgen. Fiskeriministeren vil legge frem regjeringens satsinger i budsjettet, relevante Nord-Norge-saker og satsninger innen fiskeri og havbruk.

Tid: Torsdag 6. oktober kl. 11.30

Sted: Framsenteret, Hjalmar Johansens gate 14 

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen, mobil 934 19 402, e-post lno@nfd.dep.no

eller pressevakten: 902 51 303 (ikke sms), e-post
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»